مشفق عاشقانه می کاود شرافتمندانه تلاش می کند فداکارانه می سازد قدرتمندانه پیش می رود

تا درجهت خدمت هر چه بهتر، اهداف استراتژیک خود را محقق نماید.

شرکت های سرمایه پذیر


هامون نایزه

تولید کننده لوله های چدن نشکن

نمایش

توسعه بازرگانی مشفق

تامین نیازهای وارداتی و صادراتی

نمایش

آلیاژگستر هامون

تولید کننده فروسیلیس

نمایش

آرون آب

تامین و اجرا پروژه های آبرسانی و تصفیه خانه

نمایش

تجربه‌ی جدید مشفق در تأمین‌مالی


جذب 2000 میلیارد ریال از بازار سرمایه

اجرای پروژه‌های بزرگ همواره با چالش جدی تأمین‌مالی مواجه‌است. تأمین‌مالی بنگاه‌ها در ایران عموماݩݩً متکی بر سیستم بانکی است و حجم عظیمی از منابع‌مالی بنگاه‌ها در کشور از این‌ طریق تأمین می‌شود. در این راه موانع‌ و مشکلات مختلفی وجود دارد.

با توسعه‌ی بازار سرمایه در چند سال اخیر و تعریف انواع ابزارهای تأمین مالی، اندک‌اندک سطح تأمین‌مالی از طریق اوراق ‌بدهی نسبت‌ به تأمین‌ مالی بانک‌محور رو به افزایش‌ است. طی 5 سال گذشته در کشور، مجموع تأمین‌مالی از بازار سرمایه با روش‌های مختلف بالغ بر 86 هزار میلیارد تومان بوده‌است. از این مبلغ، سهم‌دولت، سازمان‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی بیشتر از 42 هزار میلیارد تومان ‌است.

شرکت توسعه‌‌صنعتی مشفق از اواخر سال 1400 به‌منظور تأمین‌مالی پروژه‌های در دست اجرای خود، روش تأمین‌مالی از بازار سرمایه را با کمک شرکت خدمات‌ مالی الگوریتم در دستور کار خود قرار داد. مشفق در اسفند ماه 1400 قادر شد موافقت اصولی اولیه‌ی انتشار 200 میلیارد تومان اوراق مرابحه را از سازمان بورس اوراق‌بهادار دریافت‌کند. از آن‌جا که یکی از ارکان اصلی انتشار اوراق داشتن رکن ضامن است، مذاکرات متعددی با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برای پذیرش ضمانت صورت‌گرفت. مشفق در شهریور ماه 1401 موفق به اخذ موافقت بانک خاورمیانه به‌عنوان رکن ضامن شد. پس از تکمیل ارکان، اوراق مرابحه در آذر ماه 1401 با نماد «مشفق 05» در تابلوی بازار فرا بورس درج ‌شد. همگی این اوراق در روز اول عرضه به فروش رسید.