نوع شرکت: سهامی خاص

 

موضوع و تاریخچه فعالیت:
شرکت آمون سازه پرداز در اسفند ماه سال 1399 تاسیس و زمینی به مساحت 13،226 متر مربع در شهرک صنعتی امیر کبیر دو، که 13 سال از زمان شروع تولید از معافیت مالیاتی برخوردار است خریداری شده و دیوار کشی زمین به پایان رسیده و طراحی سالن ها و ساختمان های آن به اتمام رسیده است. موضوع فعالیت این شرکت تولید تجهیزات کارخانه ای است که در مرحله اول جهت طرح های توسعه و یا طرح های ایجاد کارخانه جات در دست برنامه شرکت مشفق و در مراحل بعدی تلاش در جهت توسعه بازار در سایر زمینه های صنعتی گام برداشته است.

 

ارتباط با شرکت مشفق: شرکت توسعه صنعتی مشفق موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت آمون سازه پرداز می باشد.

 

info@amoonsazeh.com

 

 021-44158568