نوع شرکت: سهامی خاص

 

میزان سرمایه ثبتی: 1000 میلیون ریال

 

موضوع فعالیت: تولید شمش های چدنی و مقاطع فولادی و نورد شده

 

ارتباط با شرکت مشفق: شرکت توسعه صنعتی مشفق موسس و عضو هیئت مدیره شرکت چدن سازان مشفق می باشد.

ترکیب سهامداران: شرکت توسعه صنعتی مشفق، شرکت هامون نایزه و سایر اشخاص حقیقی

 
 

 

 021-44158564