مدیران شرکت توسعه صنعتی مشفق مأموریت خویش در برابر سهامداران و جامعه را به شرح زیر پذیرفته و متعهد هستند تا همه تلاش خود را در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات محل فعالیت خود برای انجام آن صرف کنند.

1.مأموریت در برابر سهامداران

خدماتی و بازرگانی و ایجاد سودآوری مناسب و دستیابی به هدف های توسعه ای شرکت

به کارگیری درست سرمایه و امکانات در اختیار از طریق سرمایه گذاری و اداره بنگاه های تولیدی

2.مأموریت در برابر جامعه

کمک به توسعه صنعتی پایدار

کارآفرینی و ایجاد اشتغال و گسترش امید در بین جوانان

درآمدزائی برای دولت ها از طریق پرداخت مالیات و عوارض قانونی

گسترش چتر بیمه ای و ایجاد درآمد برای نهادهای بیمه کننده و نهادهای تامین کننده امنیت اجتماعی و بیمه بازنشستگی

افزایش سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی و گسترش فرهنگ موردنیاز برای توسعه صنعتی

کمک به نگهداری و بهسازی محیط زیست با رعایت قوانین ناظر بر اجرای طرح ها و ایجاد فضای سبز

 خلاصه اهداف کلان پنج سال آینده شرکت به شرح ذیل تعریف شده است : 

  • سرمایه گذاری در صنایع بالادستی و پائین دستی صنعت آب و فاضلاب تا سقف یک هزار میلیارد ریال
  • تولید حداقل 1000 شغل مولد و پایدار در کشور
  • مشارکت برای سرمایه گذاری در کشورهای همجوار با شریک و شرکای بومی به منظور حفظ و توسعه بازار لوله و اتصالات مربوط به آب
  • توسعه فعالیت های بازرگانی با اولویت در صادرات کالای های صنعتی و واردات مواد اولیه مورد نیاز، برای صنایع کشور
  • ورود به بازار سرمایه گذاری های نوین و تامین سرمایه طرح های دانش بنیان و استارتاپ ها در راستای افزایش سبد سرمایه گذاری های شرکت