با توجه به اهداف و ماموریت های تعریف شده برای مدیران شرکت توسعه صنعتی مشفق در به کار گیری درست سرمایه و امکانات در اختیار از طریق سرمایه گذاری و ماموریت اجتماعی این شرکت در خصوص کارآفرینی و ایجاد اشتغال و گسترش امید در بین جوانان، واحد توسن تاسیس گردید.

واحد توسعه سرمایه گذاری های نو که به اختصار توسن نامگذاری شده است، با هدف ورود به بازار سرمایه گذاری های نوین و تامین سرمایه طرح های دانش بنیان و استارتاپ ها در راستای افزایش سبد سرمایه گذاری های شرکت، فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۹۷ به طور رسمی آغاز نمود.

دانش اندوخته مدیریتی و تجربیات پیشین مدیران مشفق در راه اندازی و اداره بنگاه های تولیدی و خدماتی این فرصت را فراهم می آورد تا ارزش آفرینان علاقه مند به راه اندازی کسب و کارهای نو، در کنار جذب سرمایه نقدی، از اندوخته های معنوی مشفق نیز بهره مند گردند.

استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان به منظور ورود به فرآیند سرمایه پذیری می توانند با تکمیل پرسشنامه برخط (آنلاین) طراحی شده، جهت معرفی و شروع فرآیند اقدام نمایند.

پرسشنامه معرفی سرمایه پذیر

فرآیند سرمایه گذاری نو در شرکت توسعه صنعتی مشفق به شرح زیر می باشد.

ارزش آفرینان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق آدرس ایمیل tosan@moshfeq.com با مدیران این واحد در ارتباط باشند.