بنا بر اعلام شرکت مشفق ، مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه شرکت توسعه صنعتی مشفق(سهامی خاص)  برگزار می گردد.

رییس کل گمرک ایران ترخیص نسیه و قبول ضمانت نامه را دو اقدام ویژه گمرک در حمایت از واحدهای تولیدی عنوان کرد.

مدیر کل بازرسی کار وزارت کار ضعف نظارت از سوی برخی کارفرمایان را مهمترین عامل بروز حوادث ناشی از کار عنوان کرد و از رصد وضعیت ایمنی کارگاه‌ها از طریق سامانه جامع روابط کار خبرداد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰پروژه نظیر صنعت نساجی و کیف و کفش جزو اولویت‌های حمایتی کشور محسوب می‌شود.