نوع شرکت: سهامی خاص

 

موضوع و تاریخچه فعالیت: تولید گرافیت کم سولفور با ظرفیت سالانه 3000 تن

 

ارتباط با شرکت مشفق: شرکت توسعه صنعتی مشفق موسس و عضو هیئت مدیره شرکت چدن سازان مشفق می باشد.

ترکیب سهامداران: شرکت توسعه صنعتی مشفق، شرکت هامون نایزه، شرکت ویستا صنعت آب نیرو ایرانیان، شرکت ندای یاوران سپهر، موسسه خیره علی اکبر (ع) و سایر اشخاص حقیقی

 
  info@chodansazan.ir

 

 021-44158564