از اواخر سال ۱۳۹۵ در  راستای تحقق ماموریت مشفق در برابر سهامداران و سیاست تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود، شرکت مشفق با اتکا به متخصصین و مشاوران خبره در حوزه بازار بورس  ایران، اقدام به خرید، فروش و نگهداری اوراق بهادار در بازار ثانویه نموده است.

واحد سبد گردانی با پایش لحظه ایی نوسانات این بازار و بهره گیری از تحلیل های جامع متخصصین خود این روند را آغاز و با قدرت در حال تداوم و افزایش سرمایه در گردش آن می باشد.